Sessions Familiars i de Parella

A les sessions familiars i de parella realitzem un procés personalitzat per:

Eliminar vells patrons dolorosos i / o ineficaços.

Millorar la gestió de conflictes, la comunicació i l’escolta.

Cultivar la confiança, la comprensió i el respecte mutu.

 

Que desitgin:

  • Reduir el malestar emocional en el vincle (gelosia, conflictes, ràbia, rancor, mandra).
  • Prevenir conflictes i/o aprendre a cuidar i enfortir les relacions més properes.

 

I en definitiva, construir relacions íntimes i familiars més satisfactòries i plenes.

mariposa pequeña

DEMANA INFORMACIÓ>>