Formació per a professionals de la salut

*** COMUNICACIÓ AUTÈNTICA Y ASSERTIVA (Proposta 01SALU)

  • La comunicació amb usuaris/es i pacients.
  • La comunicació entre professionals

Com a professionals que som en un paper d’ajuda i en contacte directe amb pacients, usuaris/es i altres professionals, un bon domini de les habilitats socials (posar límits, negociar, clarificar, persuadir, gestionar conflictes, etc.) és de vital importància per a enfrontar el dia a dia, amb consciència plena, responsabilitat i salut emocional. Conèixer els nostres propis límits i poder oferir als l’altre sense cremar-nos (burnout) és vital en moments de dificultat i en situacions concretes.

L’objectiu d’aquest taller és el de facilitar als el professional sanitari un coneixement sobre l’assertivitat i la comunicació autèntica per poder experimentar-ho en un mateix i poder oferir-lo posteriorment als usuaris, pacients o altres professionals. Facilitarem recursos, eines i estratègies pràctiques, sempre des de la vivència i des d’un treball integrador de cos-ment i emocions.

Més informació<<<

 

*** AUTOLIDERATGE I GESTIÓ DE PERSONES (Proposta 02SALU)

Adquirir la responsabilitat de guiar i influir en les altres persones (ser el líder) requereix de molta consciència, autoconeixement i capacitat de visió estratègica. Requereix l’habilitat de començar per un mateix i la disposició de revisar constantment els nostres objectius, valors i actituds. En el nostre treball com a professionals de la salut, ens relacionem contínuament amb diferents col·lectius i és per aquesta raó que és de vital importància fer-nos responsables de la influència que exercim en els altres.

En aquest taller prendrem consciència de quin és el nostre tipus de lideratge i quines capacitats autèntiques podem entrenar per convertir-nos en uns líders únics i respectuosos amb els nostres valors i amb els dels altres.

Més informació<<<

 

*** MINDFULNESS I GESTIÓ D’EMOCIONS (Proposta 03DOC)

La capacitat d’estar presents i en contacte amb les nostres sensacions (agradables i desagradables), ens permet centrar-nos en les nostres prioritats i objectius, així com viure el dia a dia amb més acceptació i responsabilitat.

Com a professionals de la salut, poder aplicar el Mindfulness i saber gestionar les nostres emocions en el dia a dia, ens pot ajudar a connectar amb els nostres pacients ia experimentar i viure les dificultats, la càrrega assistencial, els canvis o els reptes del dia a dia de una manera més sa i conscient.

L’objectiu d’aquest taller és el de dotar el professional d’eines i recursos per incorporar al seu dia a dia, així com la capacitat per a posteriorment transmetre-ho a consulta.

Més informació<<<

 

*** COACHING I AUTOGESTIÓ  (Proposta 04DOC)

El coaching integrador és una eina que ens permet conèixer-nos i responsabilitzar-nos de les nostres decisions, emocions i accions. Organitzar-nos, prendre decisions, establir objectius i prioritats són alguns dels aspectes prioritaris a l’hora de definir el nostre camí i passar a l’acció de manera efectiva.

L’objectiu d’aquest curs és el de dotar el professional d’eines i recursos per a l’autogestió pràctica i la correcta administració de el temps, facilitant l’oportunitat i l’espai per revisar les metes i establir un pla d’acció d’acord amb els valors i necessitats personals.

Més informació<<<