Formació per a docents

*** LIDERATGE PER A DIRECTORS/ES D’ESCOLA (Proposta 01DOC)

Adquirir la responsabilitat de guiar i influir en les altres persones (ser el líder) requereix de molta consciència, autoconeixement i capacitat de visió estratègica.

En aquest taller prendrem consciència de quin és el nostre tipus de lideratge i quines capacitats autèntiques podem entrenar per convertir-nos en uns líders únics i respectuosos amb els nostres valors. Experimentarem amb dinàmiques a través de les quals ens podem conèixer i exposar als nostres pors i dificultats a l’hora d’enfrontar-nos a aquest gran repte.

Més informació<<<

 

*** COMUNICACIÓ AUTÈNTICA I ASSERTIVA (Proposta 02DOC)

  • La comunicació amb alumnes/as i famílies
  • La comunicació entre professionals (altres mestres, claustre, personal administratiu, etc.)

Com a docents i professionals que ajudem i estem en contacte amb els altres, un bon domini de les habilitats socials (posar límits, negociar, saber dir no, expressar emocions, gestionar conflictes, etc.) és vital per a adquirir un bon equilibri entre les demandes externes d’alumnes, famílies i / o companys de professió i les nostres necessitats individuals. Conèixer els nostres propis límits i poder oferir als l’altre sense cremar-nos (burnout) és vital en moments de dificultat i en situacions concretes o amb col·lectius determinats.

L’objectiu d’aquest taller és el de facilitar als el docent un coneixement profund sobre l’assertivitat i la comunicació autèntica per poder experimentar-ho en un mateix i poder oferir-lo posteriorment als usuaris, famílies i alumnes. Facilitarem recursos, eines i estratègies, sempre des de la vivència i des d’un treball integrador de cos-ment i emocions.

Més informació<<<

 

*** EDUCACIÓ EN MINDFULNESS I GESTIÓ DE LES EMOCIONS A L’AULA (Proposta 03DOC) 

La capacitat d’estar presents i en contacte amb les nostres sensacions (agradables i desagradables), ens permet centrar-nos en les nostres prioritats i objectius, així com viure el dia a dia amb més acceptació i responsabilitat.

Com a docents, tenir coneixements en Mindfulness i Gestió d’Emocions ens pot ajudar a connectar amb els/les nostres alumnes i a facilitar-los la capacitat per experimentar i viure les dificultats, els canvis o els petits reptes del dia a dia d’una manera més sana i conscient.

L’objectiu d’aquest taller és el de dotar el tutor d’eines i recursos per ensenyar i educar en intel·ligència emocional a través de la vivència.

Més informació<<<

 

*** COACHING INTEGRADOR PER TUTORS/ES (Proposta 04DOC)

El coaching integrador és una eina meravellosa que ens permet conèixer-nos i responsabilitzar-nos de les nostres decisions, emocions i accions. El coneixement d’aquesta metodologia ens permet educar els nostres alumnes en valors, autoconeixement i visió de futur, ajudant-los i impulsant-los a descobrir-se des de la motivació, a potenciar les seves habilitats naturals i a identificar les seves objectius a curt, mitjà i llarg termini.

L’objectiu d’aquest curs és el de dotar el docent o tutor d’unes eines i recursos per guiar l’alumne en l’autodescobriment de si mateix. Una oportunitat per anar més enllà en la nostra tasca com a docents i educar d’una manera més integral incorporant la vivència des del cos, ment i emoció.

Més informació<<<