La teràpia sistèmica

La teràpia sistèmica, familiar o de parella és una teràpia holística que permet entendre les nostres dificultats (no només individualment) sinó en relació a un context i a les seves dinàmiques (familiars, laborals, socials, etc.).

Des de petits i per tal de sobreviure adoptem un paper que ve condicionat per les circumstàncies i l’entorn en què creixem. Aquest paper acaba convertint-se en la nostra personalitat i condiciona també la nostra manera d’establir vincles a altres àmbits de vida, en l’adultesa.

La teràpia sistèmica es centra en comprendre aquestes dinàmiques, en observar els rols i la interacció de cadascún dels seus membres. Perquè en moltes ocasions, només entenent en profunditat aquestes dinàmiques i canviant les regles de sistema, podrem fer canvis individuals.

mariposa pequeña

DEMANA INFORMACIÓ>>